KBT - Kognitiv beteendeterapi

Metoden växer sig allt starkare i Sverige! Det handlar om att förändra sina kognitioner (tankar), känslor och handlingsmönster.

Fokus ligger främst på nuet! Orsakerna till problemen kan t.ex bero på feltolkningar av signaler från kroppen och omgivningen eller andras uppmärksamhet för olika beteenden.

KBT är en samarbetsmetod mellan klient och terapeut där man träffas ca 10-20 gånger ā 50 minuter. Förslag på förändringar i beteendet och alternativa förhållningssätt leder till olika slags hemuppgifter som klienten får pröva mellan träffarna. Klient och terapeut utvärderar sedan tillsammans hur uppgifterna har fungerat och klienten fortsätter därefter stegvis att använda olika tekniker som leder mot målet.

Boka gärna en tid för beteendeanalys så vi tillsammans kan komma fram till var fokus ska ligga för just dig. För dig som bor längre bort finns möjlighet att ta samtal över telefon.

I händelse av sjukdom eller avbokning av annat skäl meddela senast 24 tim innan bokad tid. Vid senare avbokning debiteras ordinarie pris.Fem artiklar från Expressen om KBT:
- KBT är bäst i test
- Ny terapi mot ångest
- Saker har en symbolisk betydelse
- Slutade tröstäta
- Slipp ryggvärken

Exempel på problem:
- stress
- oro
- ångest
- depression
- relationsproblem
- fobier
- viktproblem
- uppförandestörning
- sömnproblem
- rökning / snusning

Blomkvist
Dölj menyn
Längst upp på sidan